Hát múa : YÊU LẮM LỚP 1 ƠI ! - Sáng tác : Lê Thống Nhất - Thể hiện : Cô giáo Thanh Xuân và các em học sinh trường Tiểu học Nam Thắng