Phát thanh măng non số 3 tháng 11 - Trường Tiểu học Thị trấn Tiền Hải