TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM CHÍNH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, HỌC SINH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

     Thứ ba ngày 24-11 Trường tiểu học Nam Chính tổ chức tổng kết phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

    Trong rất nhiều các hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 11 năm nay, Trường tiểu học Nam Chính trao thưởng cho 12  tập thể và 90 em học sinh xuất sắc trong phong trào thi đua học tập tốt; 49 em học sinh xuất sắc trong hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao.

    Việc làm này đã góp phần thúc đẩy tinh thần thi đua học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
 

Bài viết liên quan