Trường tiểu học Tây Ninh hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2020 - 2021.

Trường tiểu học Tây Ninh hướng dẫn kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2020 - 2021. Theo công văn số:756/PGD&ĐT-KT&KĐCLGD.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ công văn số:756/PGD&ĐT-KT&KĐCLGD của Phòng Giáo dục huyện Tiền hải. Trường TH Tây Ninh tổ chức tập huấn; phân công và hướng dẫn cho các Tổ trưởng CM, các giáo viên ra đề theo đúng các văn bản hướng dẫn của ngành.