Chữa đề 4

Cô Tươi chữa đề ôn tập cuối năm môn toán lớp 4 . Đề 4